Kom, Heliga Ande

Mässa i Pingsttid  för församling, kör och piano/orgel

loading...

Kom, Heliga Ande

Pris:
795 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:

Verket är utgivet som DIREKTNOTER

Kopieringsrätt ingår
 

När du köper verket får du tillgång till en lösenordsskyddad sida där du kan ladda ned samtliga noter. 

FÖRORD


Margarita Långberg, tonsättare, och Åsa Norén, textförfattare, har komponerat denna mässa med temat Den Heliga Anden. Därför passar den särskilt för pingsttiden, men också vid många andra tillfällen under kyrkoåret.

De flesta melodier är lättsjungna och är avsedda att sjungas tillsammans med församlingen. Psalmerna har både en psalm- och koralboksversion, med utrymme för egna improvisationer av preludier och/eller korta introduktioner. Till delar av mässan finns körarrangemang, med två till fyra stämmor, även de lättsjungna och passande för såväl kyrkokörer som Alla-kan-sjunga-körer. Det finns även arrangemang för en eller flera sångare med piano eller orgel samt kompletterande diskantstämmor för t.ex. flöjt eller violin som kan läggas till efter behag.

Psalmboksversionerna går bra att använda i en agenda i kombination med de liturgiska texterna. Sursum corda och prefationen ingår inte i vårt arbete, för att församlingen ska kunna använda de versioner man är van vid.


Vi hoppas församlingen finner Andens kraft och glädje i vår mässa! Guds frid!

Uppsala i februari 2022

Margarita och Åsa
 

PROVLÄS & LYSSNA

Läs utdrag ur texterna och lyssna på samtliga melodier och prov på några körsatser och diskantstämmor.

Samtliga texter, förutom sats 3 och 4 som är
traditionella texter är skrivna av  Åsa Norén

Inspelningar:
Sång: Urban Olsson   Sång/piano: Margarita Långberg

Introitus

1. GUD AV GUD

Gud av Gud,
lys vår väg med Din nåd!


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Inledningspsalm

2. Milda vind

Vers 1 (av 5)
Milda vind, som ljus och liljor,
strömmar genom tidens dal,
brusar starkt i mänskoviljor,
sliter bort all falskhets skal.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Lyssna på diskantstämma:

Kyrie

3. herre, förbarma dig

Herre, förbarma dig.
Herre, förbarma dig.


Text: Trad.

Gloria

4. Ära åt gud i höjden

Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden
bland människor som Gud älskar.


Text: Trad.

Laudamus

5. änglarna kallar

Vers 1 (av 4)
Änglarna kallar: ”Kom till vår Gud!”
Seraferna manar: ”Skynda till Gud!”
För likt sekunden flyr till sitt år
skyndar vi människor till Fadern vår.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Dagens bön

6. ljus av ljus

Ljus av Ljus,
lys vår väg med Ditt Ord!


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Gradualpsalm

7. troget inom hjärtats väggar

Vers 1 (av 3)
Troget inom hjärtats väggar
viskar Ordet tankens väg.
Fastän mörkret famlar kring dig
lyser Ljuset livets väg.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Provlyssna diskantstämma:

Efter trosbekännelsen

8, med tidens dimma undanriven

Med tidens dimma undanriven
ur livets djup är du oss given,
du Hopp som axlar världens tyng
och lyfter oss till jublets rymd.
Av Andens vind vi genomströmmas,
så ondskan ska för evigt dömas....


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Provlyssna körsats:

Offertoriepsalm

9. sakta faller skuggorna

Vers 1 (av 4)
Sakta faller skuggorna
över dag och stund.
Bort från tiden skyndar sig
varje dyr sekund.
Men på nytt ur skyarna
virvlar ljuset fram,
störtar genom vindarna,
klädd i nuets namn.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Provlyssna  körsats:

Sanctus

10. salig, salig är din jord

Vers 1  (av 2)
Salig, salig är Din jord.
Heligt, heligt är Ditt Ord.
Väldig är den stund vi fått,
outgrundligt: år som gått.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Agnus Dei

11. gud av gud

Gud av Gud,
Du helar oss med Dina sår!
Lys vår väg med Din nåd
och Din frid
.

© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Slutpsalm

12. skir är vårens klädedräkt

Vers 1 (av 4)
Skir är vårens klädedräkt,
fin och skör och ljus,
trotsar vinterns kalla fläkt,
stark i soligt rus.
Så kan Anden bära,
viljans styrka lära.


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

Provlyssna diskantstämma:

Sändningsord

13. LJus av ljus

Ljus av ljus,
hela oss med Din frid!


© Åsa Norén/Sångfågeln Musik

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post