Bortom metaforerna - 20 visor och psalmer
Text & musik: Jimmy Ginsby   
Format: Häfte A4
Antal sidor: 40
Utgiven: maj 2021
ISBN: 978-91-519-9101-6

149 kr

jimmy ginsby

Foto: Ketil Fjeld

Jimmy Ginsby är född i Stockholm 1962. Han sysslar med mångt och mycket: vissångare, psalmtrubadur, gitarrist, översättare, poet, tonsättare. Han har varit lärare inom visans domäner. Bland annat på Gamleby folkhögskolas vislinje i Västervik 2006-2012. Han fick Olle Adolphsons Minnesfonds Stipendium 2009, Anders Frostenson-stiftelsens Stora Psalmförfattarstipendium 2016. 2019 mottog han Edefors-akademins Arthur Landfors Stipendium, för sina ton-sättningar av nämnde poets verk. Han är också ordförande för Dan Andersson Sällskapet. Utöver detta arbetar han också som undersköterska inom äldreomsorgen. 
 

Läs mer om Jimmy Ginsby:

Lyssna mer:


Lyssna på Spotify

bortom metaforerna

Text & musik: Jimmy Ginsby

provläs

loading...

Innehåll: 
 

Alltings källa; Bortom metaforerna; Den kärlek som har rot i Gud ; Det du söker; 
En hand att hålla i; En himmel över livet;  Ett himmelens barn;  Hemkomsten;  
Kärleksbrev; Låt din ande, låt din kärlek lysa, Gud;  Längtans röda tråd;  Misströsta inte; 
Nu sitter hösten i sommarns gunga;  Någon;  Nära;  Om jag fick önska mig en Gud;  
Psalmboken;  Rum 436, Tack för att du kom; Tusen skäl att tro.

förord

I vårt land har vi en rik och djup källa av folkligt älskad, rimmad lyrik med poeter som Erik Axel Karlfeldt, Karin Boye, Hjalmar Gullberg, Nils Ferlin, Pär Lagerkvist och - inte minst - Dan Andersson. Kulturarbetaren Jimmy Ginsby (jodå, han är bl.a. ordförande i Dan-Andersson-sällskapet) sällar sig till denna skara i vår egen samtid. Hans CV kan fyllas av många titlar, som trubadur, poet, skådespelare, översättare, föreläsare och författare, förutom hans dagliga gärning som undersköterska på ett äldreboende. Det är dock som livstolkande  poet och kompositör han har nått allt vidare kretsar av uppskattning i vårt land. Hans poesi präglas ofta av en stillsam, eftertänksam reflektion kring människans vardagsliv med en ständig öppenhet för den gudomliga närvaron under vår jordevandring. Inte sällan formuleras hans tankar i bönens form som i den vardagsrealistiska dikten Låt din Ande:


                                                                                                Över sjukhusprästens samtal,
                                                                                                över servitrisens stress,
                                                                                                över svetsaren som fogar samman stålet.
                                                                                                Över krigströtta soldater,
                                                                                                över bönderna som sår,
                                                                                                över hockeylagens jakt på första målet.
                                                                                                Över trappuppgången nu
                                                                                                och ett tidigt tidningsbud:
                                                                                                låt din Ande, låt din kärlek lysa, Gud.

 

Så kan en modern psalm formuleras. Jimmy Ginsbys texter söker sig ofta in mot psalmens förunderliga landskap. Förutom att ha fått Anders-Frostenson-stiftelsens psalmskrivarstipendium vid två tillfällen under slutet av 2000-talets första decennium fick han 2016 ta emot samma stiftelses Stora psalmförfattarstipendium (första och hittills enda gången det har utdelats). Som ledamot av stiftelsens styrelse fick jag vara med om att formulera motivationen till vårt val, en motivation som på många sätt beskriver Ginsbys poetiska, unika förmåga:

"För engagerande texter med originalitet, dynamik och pregnans kring centrala teman, presenterade i psalmens metriska och strofiska form, och som samtidigt genom sin öppna och trosinbjudande karaktär gör att även ovana gudstjänst-besökare kan ta dessa texter till sig".

Ja, så är det. Jimmy Ginsby har fört in ett nytt, öppnande språk i den svenska psalmvärlden, ett språk som alltmer behövs för såväl dagens kyrka som för alla famlande sökare i vårt land, där "Varje möte är en gudstjänst. Varje samtal är en bön. Var beröring är ett heligt sakrament", som Ginsby skriver i en av föreliggande materials sånger.


Uppsala i april 2021
Per Harling
 

Bortom metaforerna

Pris:
149 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på facebook

Kontakta oss via e-post