per harling.

textförfattare & kompositör


Präst, författare, psalm- och sångskapare.

https://perharling.wordpress.com

 


Direktnoter - PSALMER och SÅNGER:
 

Direktnoter - KÖR:          text: Per Harling
         musik: Katarina Torgersson
 
Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post