Åsa norén

textförfattare

 Vägen till psalmerna har varit kort. Redan som barn älskade jag den innerliga skönhet som utmärker många av dem. Kyrkorummet var inte bara fysiskt, utan också byggt av toner från himmelen. Visioner och teologi förde kyrkobesökarna ett steg närmare Gud. Många fraser etsade sig fast hos mig, och de djupt mänskliga perspektiven öppnade upp för en dialog med Gud. Detta ledde till att jag senare började skriva psalmer själv, inte som ett projekt utan som en naturlig del av livet.
 
Jag skriver texter, ibland till befintliga psalmmelodier, men oftast inte. Mycket glad och hedrad är jag över de inkännande och vackra tonsättningarna som gjorts! Dessa samarbeten kring text och melodi är både spännande som en deckare och inspirerande som de insikter de bygger på! 
 
Jag har fått flera stipendier från Anders Frostenson-stiftelsen, deltagit i deras Psalmforum och även i stiftelsens Psalmskola. Parallellt med min lärargärning har jag under årens lopp varit publicerad i många tidskrifter och även hos Wessmans och Gehrmans musikförlag. I början av 2000-talet var jag med i redaktionen för Metamorfos, en liten tidskrift för litteratur och konst. Två gånger har jag i den internationella poesitävlingen Féile Filíochta fått tredje pris.
 
Åsa Norén

SÅNGHÄFTE:

Text: Åsa Norén
Musik: Bernt Törnblom

Direktnoter - VISOR,PSALMER &  SÅNGER:

        Musik av Lena K Köster
          Musik av Katarina Torgersson

 
Direktnoter - VISOR,PSALMER &  SÅNGER:          Musik av Margarita Långberg
          Musik av Bernt Törnblom
 

Direktnoter - KÖR:

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post