Ulf Carlsson

textförfattare

Jag är gammal sundsvallsbo men bor sedan femton år i Helsingborg som pensionär tillsammans med min hustru.

Större delen av mitt yrkesliv har jag varit ämneslärare i svenska och religionskunskap på högstadier och gymnasieskolor i olika kommuner i landet.
Ända från tonåren har jag skrivit texter av olika slag. Mest har det blivit dikter, enklare visor, psalmer och naturlyrik.
Min gudstro har utvecklats under åren, men jag använder ofta det andliga språkbruk som jag vuxit upp med men försöker anpassa det efter dagens sätt att tänka och uttrycka sig.
Jag målar, odlar, motionerar och hänger med i den allmänna samhällsdebatten. 


Ulf Carlsson

titlar

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direknot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direknot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direknot - Psalm/Sång

50 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post