Sven Österberg

kompositör

1933-2022

Sven Österberg född i Karlskrona den 13 december 1933.


Min första kontakt med musiken blev Flottans Musikkår, som spelade revelj på 1:a maj i tidig morgon.
Jag var 5 eller 6 år. Inte anade jag då att jag 12 år senare skulle spela i KA2 Musikkår i staden.

1950 antogs jag som musikvolontär och tjänstgjorde som valthornist i 5 år.

Efter studier i orgel,piano, cello,sång och harmonilära och kantorsexamen i Lund,blev jag 1957 antagen vid Musikhögskolan i Stockholm, vilket gladde mig mycket.

1961 - 1966 avlade jag examen för Musiklärare, Organist, Högre kantor och Musikledare. Hela tiden studerade jag solosång.

Har tjänstgjort som organist i Svenska kyrkans församlingar i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Växjö Maria, där jag gick i pension 1996. Har upplevt många fina och givande stunder, inte minst tillsammans med de olika körerna.

Var tenorsolist under många år och sjöng bl.a. Bachs Juloratorium ett antal gånger, t.ex. i Linköping, Eskilstuna, Danderyd, Uppsala, Norberg, Rättvik och Karlskrona.

Har komponerat,tonsatt och arrangerat i åtskilliga år. Luciasången Nu vaknen och glädjens, utgiven hos Noteria,var en av de första tonsättningarna att räkna med. Har verk utgivna på ett tiotal musikförlag. Det var intressant att få göra musiken till kyrkospelet De tre ljusen och till en jubileumskantat för Skoghalls kyrkokör (50 år).

Gläder mig nu åt att snart få en vårsång för blandad kör utgiven hos Musikförlaget Sångfågeln Musik.

Sven Österberg
 

Titlar A-Ö

Text: Eivor Österberg
Musik: Sven Österberg

Direktnot - Solosång & piano

70 kr

En solig dag i tidig vår  ℹ️ 
 

Text: Eivor Österberg
Musik: Sven Österberg

Direktnot - Solosång & piano

70 kr

Text: Bertil Andreasson
Musik: Sven Österberg

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Eivor Österberg
Musik: Tysk melodi, 1544
Arr: Sven Österberg

Direktnot - Kör (SATB) & piano
*med kopieringsrätt

225 kr

Musik: J P Knapp
Bearbetning/arr: Sven Österberg

Direktnot - Orgel

90 kr

Text: Eivor Österberg
Musik: Thoinot Arbeau
Arr: Sven Österberg

Direktnot - Kör (SATB) & piano
*med kopieringsrätt

225 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post