SIV SAARUKKA

textförfattare


Siv Saarukka, klasslärare och filosofie doktor i ledarskap vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Siv har arbetat som klasslärare, kommunal utbildnings-administratör, pedagogiska ledare samt lärar- och rektorsut-bildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Intresset för litteratur och särskilt poesi har funnits genom åren, men inspirationen till att skapa egna texter föddes först när det gavs möjligheter att börja skriva texter till maken Karl Sundmans kompositioner.

                                                         
Siv Saarukka

TITLAR:

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör 3-st
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (TTBB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Siv Saarukka
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
BÄLINGE-TORPVÄGEN 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post