PIA samuelsson

textförfattare & kompositör

För mig började psalmskrivandet plötsligt för några år sedan under en retreatdag på stiftsgården Lilleskog. Det var oväntat men inte utan logik. Som lärare och översättare har texter alltid varit centrala för mig och jag har skrivit en del. Som kyrkokörsångare vet jag också hur tonsatta texter kan dröja kvar och få betyda mycket.

Ännu mer överraskande var det för mig att det sedan kom även melodier till mina texter, för musik hade jag aldrig skrivit förr. Lite senare fick jag ett stipendium från Anders Frostensson-stiftelsen och nu går jag i deras psalmskola 2020 - 2022. Där har jag både fått utmana mig i mina texters innehåll – t ex vilken gudsbild jag förmedlar – och fått fortsätta att utveckla formen och samspelet mellan text och musik.

Att skriva psalmer är att skriva i en tradition där så gott som alla viktiga teman i den mänskliga existensen redan finns formulerade. Jag känner både en stor ödmjukhet och en glädje inför detta.

Det kommer under 2022 också att gå att lyssna på mina psalmer under titeln Psalmer ur askan, då de ges ut på Pacaya Records med stöd av Kulturrådet.

Pia Samuelsson

Utgivningar  under hösten 2022:
 

Titlar A -Ö

Bön i modlöshetens tid   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Din kärlek genom allt   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text: Pia Samuelsson
Musik: Mattias Ekström Koij

Direktnot - Psalm/Sång

Din nåd och kärlek   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text: Pia Samuelsson
Musik: Mattias Ekström Koij

Direktnot - Psalm/Sång

Du som ser och vet   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik: 
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

En skir blå blomma   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Fylld av tacksamhet   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Gud är en gråtande mamma   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Kom stilla   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Om du går i mörker   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Såsom nattsångaren  ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

Var finns vår hjälp?   ℹ️
(kommer hösten 2022)

Text & musik:
Pia Samuelsson

Direktnot - Psalm/Sång

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post