Mats Dalborg

kompositör

Präst/spelman, ”Flöjt med vidhängande komminister”.
Arbetat i Västmanland, Öland och Dalarna. Bl.a. som kyrkoherde i Gärdslösa, där jag grundade Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner och gav ut  Stagneliusantologin ” … som solarna väckte till dans”.
Har tillsammans med pianisten Attila Gracza tonsatt och gett ut CD:n Tolv visor till en Musiker.
Idag pensionär. Håller alltjämt konserter: Dan Andersson, Läsarsånger, Folkmusik. Bo Setterlind, Stagnelius, Jazzballader, eget och så förstås Mozart och dom andra, Gunnar de Frumerie, Gabriel Faurè ….
Instrument: Flöjt / blockflöjter. Gitarr för visa och piano för komposition.
 
                                                                 Mats Dalborg

Nyutgivet:

titlar a-Ö

Text: Nils Ferlin
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Harry Blomberg
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Dan Andersson
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Nils Ferlin
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Dan Andersson
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Nils Ferlin
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Dan Andersson
Musik: Mats Dalborg

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
BÄLINGE-TORPVÄGEN 9

441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post