Martin lönnebo

textförfattare

1930-2023
Martin Lönnebo föddes 1930 i Storkågeträsk, norr om Skellefteå.
Det lilla småbruket skulle föda farmor, föräldrarna, sju syskon, två kor, katt och några smådjur. Uppväxten var lycklig, det enda som saknades var pengar.
Martin fortsatte efter 6 år i byskolan som dräng och skogsarbetare mm. sedan läste han per korrespondens. Fortsatte sedan i Stock-holm och Uppsala. Teologie doktor och docent i religionsfilosofi.
Biskop i Linköping. Har haft två fråga i centrum av sin gärning. hur rädda Jordens liv? Hur rädda människas själ?
Martins familj: Hustrun Britt-Louise, barnen Jonas, Mattias, Lovisa.
 

titlar

Text: Martin Lönnebo
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Martin Lönnebo
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Martin Lönnebo
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post