maJa elfström

textförfattare

1922-2016

Maja Elfström var en trogen frivilligarbetare i Kungsbacka församling där hon bl a varje vecka var behjälplig vid gudstjänsterna på äldreboenden.  Hon hade en rik samling av egna dikter som hon brukade läsa ur på gudstjänsterna och det var så Maja och Anneli Druve, som då var organist i församlingen, möttes och Anneli bestämde sig för att tonsätta några av dikterna.

Några av Majas dikter finns utgivna i diktsamlingen: Dikter i Tro, Förtröstan och Kärlek.
Ur förordet av Joachim Holmgren: "Om Majas dikter. Dikterna rymmer så mycket tro och värme. De tar vara på många glädjeämnen i livet, som det är lätt att gå förbi i vårt höga tempo. Språket är lättförståeligt och ger även den oerfarne lust till diktläsning. Maja har en gåva att sätta ord på sådant en fotograf försöker få på bild."

Maja var också telefonist på Volvo under 30 år.

Titlar:

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve/
              Lilian Druve

Direktnot -Kör (SSA)
* Med kopieringsrätt

225 kr

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve

Direktnot - Solosång

35 kr

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve
Körarr: Lilian Druve

Direktnot - Kör (SA)
* Med kopieringsrätt

225 kr

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve
Körarr: Lilian Druve

Direktnot - Kör (SATB)
* Med kopieringsrätt

225 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
BÄLINGE-TORPVÄGEN 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post