LINa sandell berg

textförfattare

1832-1903

Lina Sandell Berg var en svensk poet, författare
och psalmförfattare. 

titlar

Text: Lina Sandell Berg
Musik:  Sv var. av tysk folkmelodi
Körarr: Katarina Torgersson

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

150 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post