Lilian druve

textförfattare & kompositör

Lilian Druve har en språklärar-examen från Göteborgs Universitet i grunden. Därefter studerade hon sång i Budapest och Holland under sammanlagt 4 års tid.

Lilian har skrivit texter till många av sin syster Anneli Druves sånger och driver tillsammans med Anneli  www.druvemusik.se

 

Titlar a-Ö

Text: Maja Elfström
Musik & arr:
Anneli Druve/ Lilian Druve
 

Direktnot - Kör (SSA)

225 kr

Text & musik:
Anneli och Lilian Druve

Direknot - Kör (SA/SSA)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve
Arr: Lilian Druve

Direknot - Kör (SA)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Maja Elfström
Musik: Anneli Druve
Arr: Lilian Druve

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direktnot - Visa/Sång

50 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direktnot - Duett (SA)
*med kopieringsrätt 

50 kr

Text & musik: Lilian Druve

Direktnot - Deklamation & pi

50 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direknot - Kör (SSA)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direknot - Kör (SSAB)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direknot - Kör (SAA)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

​Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian & Anneli Druve
Musik: Anneli Druve

Direktnot  - Kör (SA)/duett
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Lilian & Anneli Druve
Musik: Anneli Druve

Direktnot  - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text & musik: Lilian Druve
Arr: Anneli Druve

Direktnot - Duett alt. solosång

50 kr

Text & musik: Lilian Druve
Arr: Anneli Druve

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt 

225 kr

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

Direknot - Kör (SA)
*med kopieringsrätt   

70 kr

Text & musik: Lilian Druve

Direktnot - Deklamation & pi

50 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post