Kerstin Jannesson

Kompositör

Jag blev tidigt ombedd att kompa kören i missionskyrkan. Inspirerad av den musicerande pastorn insåg jag att det blev mycket roligare om man spelade lite mer än bara det som stod i noterna. Där började min lust till att utveckla psalmspelet och göra egna enkla arrangemang och musikstycken.
Orgelspelet tog fart på Geijerskolan och sen blev det musikhögskole-studier vid Ingesund.

För närvarande jobbar jag som kyrkomusiker i Borgs församling i Norrköping. Under pandemiåret-20 fick jag tid över till att skriva lite egen musik. Jag har satt melodi till ett flertal texter men även skrivit några instrumentala kompositioner. Jag hoppas få fortsatt tid och lust till det egna skapandet.

Kerstin Jannesson

titlar

Text: Åsa Hagberg
Musik: Kerstin Jannesson

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Hagberg
Musik: Kerstin Jannesson

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post