katarina torgersson

kompositör & arrangör

Vackra melodier och sambandet mellan ord och ton har alltid fascinerat mig och jag har mycket tidiga minnen från min barndom att jag lyssnade särskilt noga på just melodier.
Det som formade mig allra mest musikaliskt var nog min mammas pianospel i bakgrunden när jag satt och lekte med mina dockor. Det var alltid mycket vackra melodier och mamma var och är en fantastisk, gehörsspelande pianist med sitt mjuka anslag och harmonier som jag knappt ännu idag kan benämna.

Jag är utbildad musikpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg och har under hela mitt yrkes-verksamma liv arbetat med musik och sång i olika former: som sång- och pianopedagog, körledare och som musikhandledare inom äldrevåren och demensvården. 

Under drygt 35 års tid har jag regelbundet gjort konserter med egen musik runt om i landet  tillsammans med min man Olof Torgersson.

Under senare år har komponerandet kommit att uppta en allt större del av min tid och mitt liv.
Detta har lett till många spännande samarbeten med olika författare och sedan 2017 driver jag även musikförlaget Sångfågeln Musik.

Katarina Torgersson

Nyutgivet:

Kantat för kör, solist, recitatör,
violin och piano/komp

Text: Kjell Dellert
Musik: Katarina Torgersson

nothäften

instrumentalT

projekt "I Vänerland"

sånghäften

körhäften

Direktnoter

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post