Johan Ludvig Runeberg

kompositör

1804-1877

Johan Ludvig Runeberg var en finlandssvensk författare och poet, som betraktas som Finlands nationalskald.

titlar:

Text: Johan Ludvig Runeberg
Musik: Karl G Sundman

Direktnot - Kör (TTBB)
*med kopieringsrätt

225 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
BÄLINGE-TORPVÄGEN 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post