Gustava Kielland

textförfattare

1800-1889

Gustava Kielland var en norsk författare. 

titlar

Text: Gustava Kielland
Musik: Svensk folkmelodi
Körarr: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post