christina lövestam

textförfattare

Christina Lövestam f. 1949
Bor i Alingsås, präst, psykoterapeut, författare.
Psalmförfattare med 9 verk i Svenska kyrkans psalm-böcker.
Ledare för Anders Frostensons stiftelses Psalmskola.
Har skrivit ett stort antal texter till körmusik.
Aktuell med två historiska romaner, Guldgrävaren Arvid och Elins röst.

 titlar

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt
Körarr: Jenny Ekström

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt
Körarr:Madeleine Wengblad

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Christina Lövestam
Musik: Håkan Hjerdt
Körarr: Jenny Ekström

Direknot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post