barbro tjernSTRÖM

textförfattare & kompositör

Jag har arbetat som språklärare på en EFS-folkhögskola utanför Umeå, och är numera pensionär. Under tiden på folkhögskola utvecklade jag mitt intresse för att sjunga och skriva visor och arrangera sånger för olika grupper. Det resulterade bl a i att jag fick tre sånger för kör och piano utgivna på EFS/Verbums förlag. Jag har också gett ut en skiva med visor, där tre sånger är mina tonsättningar, och en är min text.
Som pensionär fortsätter jag med musik bl a som musiker och vissångare i Betelkyrkan i Umeå, samt i kyrkor i Skorped, Ångermanland där vi vistas för det mesta. Jag håller också andakter med visor till gitarr.
Jag tror att mitt uttryck är den enkla melodin och det vardagsnära språket, det som jag ibland finner i barnvisor. Där finns ofta den ärliga tilliten och den oförställda glädjen, något som också kan beröra oss äldre.


                                                                         Barbro Tjernström

titlar a-Ö

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

225 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text & musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Hagberg
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Martin Lönnebo
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

35 kr

Text: Bo Senter
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång                                        (mel/ack)
                      

35 kr

Text: Bo Senter
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång (så/pi)
                      

50 kr

Text: Atle Burman
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Ulf Carlsson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Åsa Hagberg
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Hagberg
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Martin Lönnebo
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Åsa Hagberg
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text & musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Nils Ferlin
Musik & arr: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Atle Burman
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Bo Senter
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång
                      (sång & piano)

50 kr

Text: Bo Senter
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång
                      (mel. ack.)

35 kr

Text: Jonas Jonson
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post