atle burman

textförfattare

1930 - 2012

Atle Burman var en svensk poet vars dikter finns utgivna på
Argument förlag

Mer information om Atle Burman hittar du på hemsidan:
www.atleburman.se
        Foto: Pierre Eriksson,
             Argument Förlag

titlar A-Ö:

Text: Atle Burman
Musik: Bo Senter

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Atle Burman
Musik: Bo Senter

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Atle Burman
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Atle Burman
Musik & arr: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)

225 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post