Anette almgren white

textförfattare

Anette Almgren White är doktor i litteraturvetenskap och är universitetslektor på Högskolan för lärande och kommunika-tion i Jönköping. 
Länk till hemsida→

Hon undervisar i litteratur och andra medier på lärar-utbildningen och i kurser om kreativt skrivande. Hon forskar framförallt om ord-och bildrelationer. Senast som med-redaktör och författare till Astrid Lindgrens bildvärldar (2019). 
 

Hon har nyligen också skrivit om bilderbokens potential i skolans undervisning om klimat-frågan i antologin Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman (2020). 

Anettes samarbete med Anneli Druve har hittills lett till ett                                                                               tiotal tonsättningar. 

titlar:

Text: Anette Almgren White
Musik & arr: Anneli Druve

Direktnot - Solist, Damkör (SSA),
                      Stråkkvartett

*med kopieringsrätt

300 kr

Text: Anette Almgren White
Musik & arr: Anneli Druve

Direktnot - Damkör(SA)/duett,
                      Piano

*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Anette Almgren White
Musik & arr: Anneli Druve

Direktnot - Kör (SATB)
                      Stråkkvartett,                                 Piano
*med kopieringsrätt

350 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post