Åsa norén

textförfattare

 Vägen till psalmerna har varit kort. Redan som barn älskade jag den innerliga skönhet som utmärker många av dem. Kyrkorummet var inte bara fysiskt, utan också byggt av toner från himmelen. Visioner och teologi förde kyrkobesökarna ett steg närmare Gud. Många fraser etsade sig fast hos mig, och de djupt mänskliga perspektiven öppnade upp för en dialog med Gud. Detta ledde till att jag senare började skriva psalmer själv, inte som ett projekt utan som en naturlig del av livet.
 
Jag skriver texter, ibland till befintliga psalmmelodier, men oftast inte. Mycket glad och hedrad är jag över de inkännande och vackra tonsättningarna som gjorts! Dessa samarbeten kring text och melodi är både spännande som en deckare och inspirerande som de insikter de bygger på! 
 
Jag har fått flera stipendier från Anders Frostenson-stiftelsen, deltagit i deras Psalmforum och även i stiftelsens Psalmskola. Parallellt med min lärargärning har jag under årens lopp varit publicerad i många tidskrifter och även hos Wessmans och Gehrmans musikförlag. I början av 2000-talet var jag med i redaktionen för Metamorfos, en liten tidskrift för litteratur och konst. Två gånger har jag i den internationella poesitävlingen Féile Filíochta fått tredje pris. År 2021 tilldelades jag Region Uppsalas litteraturstipendium på 40 000 kr.

Åsa Norén

Kom, Heliga Ande 
1. Gud av Gud
2. Milda vind
3. Herre, förbarma dig
4. Ära åt Gud i höjden
5. Änglarna kallar
6. Ljus av ljus
7. Troget inom hjärtats väggar
8. Med tidens dimma
9. Sakta faller skuggorna
10. Salig, salig är din jord
11. Gud av Gud
12. Skir är vårens klädedräkt
13. Ljus av ljusDagen ger åt färger kraft
1. Till
2. Besegra kriget
3. Reser i vinterrike
4. Dagen ger åt färger kraft
5. Mörker så fyllt av ljus
 

titlar A-M

Text: Åsa Norén
Musik: Bernt Törnblom

Sånghäfte

89 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Gustaf Aulén

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Gustaf Aulén
Körarr: Katarina Torgersson

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Bernt Törnblom

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Jan Haars

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Jan Haars
Körarr: Mats Lissdaniels

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Barnpsalm

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Visa/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

50 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Barbro Tjernström

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Lena K Köster

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Lena K Köster

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Margarita Långberg

Direktnot - Kör (SATB) & orgel
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Margarita Långberg

Direktnot - Kör (SATB) & piano
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Bo Senter
Körarr: Mattias Ekström Koij

Direktnot - Kör (SAB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Margarita Långberg

Direktnot - Mässa 
*med kopieringsrätt

795 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Katarina Torgersson

Direktnot - Kör (SATB)
*med kopieringsrätt

225 kr

Text: Åsa Norén
Musik: Margarita Långberg

Direktnot - Psalm/Sång

35 kr

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post