SIV SAARUKKA

textförfattare

Siv Saarukka, klasslärare och filosofie doktor i ledarskap vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Siv har arbetat som klasslärare, kommunal utbildningsadministratör, pedagogiska ledare samt lärar- och rektorsutbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.
Intresset för litteratur och särskilt poesi har funnits genom åren, men inspirationen till att skapa egna texter föddes först när det gavs möjligheter att börja skriva texter till maken Karl Sundmans kompositioner.

                                                         Siv Saarukka

SÅNGFÅGELN MUSIK
BÄLINGE-TORPVÄGEN 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post