Lilian druve

textförfattare

Lilian Druve har en språklärar-examen från Göteborgs Universitet i grunden. Därefter studerade hon sång i Budapest och Holland under sammanlagt 4 års tid.

Lilian har skrivit texter till många av sin syster Anneli Druves sånger och driver tillsammans med Anneli  www.druvemusik.se
 Direktnoter - VISOR & SÅNGER:

Melodi, ackord och instrumentalstämma

För två röster och ackordsinstrument
 

  • Vår ängel
För 2 röster med pianoackompanjemang
D-dur
F-dur


Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve


Direktnoter - KÖR: 

För 3-stämmig damkör (SAA) med pianoackompanjemang

Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve
 

  • Vår ängel

För 2-stämmig damkör (SA) med pianoackompanjemang
D-dur
F-dur
Text: Lilian Druve
Musik: Anneli Druve

 

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post