Jimmy Ginsby

textförfattare och kompositör

Jimmy Ginsby, född november 1962, i Stockholm. En kulturell mångsysslare. Vissångare, gitarrist, över-sättare, poet, tonsättare, lärare ibland inom visans domäner. Var bland annat lärare på Visskolan i Västervik mellan 2006-2012. Ibland har det spelats teater. Fick Olle Adolphsons Minnesfonds Stipendium 2009, Anders Frostenson-stiftelsens Stora Psalmförfattarstipendium 2016. 2019 fick jag av Edeforsakademin ta emot Arthur Landfors Stipendium, detta för mina tonsättningar av nämnde poets verk. Är också ordförande för Dan Andersson Sällskapet.
Aktuell med diktsamlingen Mosaik på Vildhallon Förlag. Jag jobbar emellanåt också som undersköterska inom äldreomsorgen.

Jimmy Ginsby

Foto: Ketil Fjeld

Länk till hemsida: Jimmy Ginsby

Lyssna:


Lyssna på Spotify

Nytt sånghäfte!

"...hans poesi präglas ofta av en stillsam, eftertänksam reflektion kring människans vardagsliv med en
ständig öppenhet för den gudomliga närvaron under vår jordevandring....
"
(ur förord av Per Harling)

Bortom metaforerna
20 visor och psalmer
Text & musik: 
Jimmy Ginsby

Direktnoter - PSALMER 
(med kopieringsrätt):

         Text & musik: Jimmy Ginsby

Direktnoter - PSALMER och SÅNGER:

 • Sandkornet 
  Text: Jimmy Ginsby
  Musik: Per Harling
   
 • Lev i Gud 
  Text: Karin Håkansson
  Musik: Jimmy Ginsby

Direktnoter - KÖR:

Musikförlaget
SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post