GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

KOMPOSITÖR

1685-1759

Läs mer på Wikipedia
Georg Friedrich Händel


Kommer snart:

7 sånger ur  Messias av G.F. Händel

i arrangemang för damkör (SSA)
med pianoackompanjemang:

  • Comfort ye my people
  • For un to us a child is born     
  • Glory to God
  • He shall feed his flock
  • How beautiful are the feet
  • I know That my redeemer liveth
  • Surely he hath borne our griefs


        Arrangemang: Sören Ljungberg

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida. www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post