GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

KOMPOSITÖR

1685-1759

Läs mer på Wikipedia
Georg Friedrich Händel

Kommer snart:
 

7 sånger ur  Messias av G.F. Händel
    Arrangemang: Sören Ljungberg

i arrangemang för damkör (SSA)
med pianoackompanjemang:


   

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida. www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post