Anette almgren white

textförfattare

Anette Almgren White är doktor i litteraturvetenskap och är universitetslektor på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 
Länk till hemsida→

Hon undervisar i litteratur och andra medier på lärarutbildningen och i kurser om kreativt skrivande. Hon forskar framförallt om ord-och bildrelationer. Senast som medredaktör och författare till Astrid Lindgrens bildvärldar (2019). 
​​​​

Hon har nyligen också skrivit om bilderbokens potential i skolans undervisning om klimat-frågan i antologin Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman (2020). 


Anettes samarbete med Anneli Druve har hittills lett till ett tiotal tonsättningar. 


Direktnoter - KÖR:

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post