Våra mässor och kantater
är utgivna som 
DIREKTNOTER

När du köper ett verk får du tillgång till
en lösenordsskyddad sida där du kan
ladda ned samtliga noter. 

Kopieringsrätt ingår

En ny sång
1. Kyrie eleison
2. Ära
3. Trosbekännelsen
4. Helig
5. Agnus Dei
6. Välsignad
7. Ta min hand
8. En ny sång

ℹ️   Mer info

Sättning: Blandad kör
                 Komp


Text & musik:
Emma Ekebjörk
Ellinor Stenlund
Peter Stenlund
 

795 kr

Ett hoppfullt requiem
1. Requiem aeternam   
2. Kyrie eleison,
3. Pie Jesu/Agnus  Dei  
4. Sanctus
5. Libera me/Rädda mig   
6. In Paradisum
7. Det gör så ont att leva 
8. När tiden en gång ebbar ut
9. Den svåra stunden


ℹ️   Mer info

Sättning: Kör (SATB)
                 Orgel
                 Stråkkvartett


Text & musik: Per Harling
Arr: Sören Ljungberg;
        Per Harling
 

1 495 kr

I dina gårdar
1. Din boning är ljuvlig
    Nu jublar min själ
2. Nu har sparven funnit ett rede 
    Lycklig den som bor i ditt hus
3. De som har sin styrka i dig
     I de torra trädens dal
4. Genom port efter port
     Hör mig Gud
5. En dag i dina gårdar
    På din tröskel vill jag vänta
    Den som följer din väg
    Gud, min Gud

ℹ️   Mer info

Sättning: Kör (SATB, SA, TB)
                 Solist
                 Recitatör
                 Violin
                 Piano/komp


Text: Kjell Dellert
Musik: Katarina Torgersson
 

795 kr

Kom, Heliga Ande
1. Gud av Gud
2. Milda vind
3. Herre, förbarma dig
4. Ära åt Gud i höjden
5. Änglarna kallar
6. Ljus av ljus
7. Troget inom hjärtats väggar
8. Med tidens dimma
9. Sakta faller skuggorna
10. Salig, salig är din jord
11. Gud av Gud
12. Skir är vårens klädedräkt
13. Ljus av ljus

ℹ️   Mer info

Sättning: Församling,
                 Kör (2-4 stämmor),                     Piano/Orgel
                 Diskantstämmor Text: Åsa Norén
Musik: Margarita Långberg

795 kr

Kärlekens källa
1. Kärlekens källa
2. Havet har en källa
3. Då anar jag kärlekens Gud
4. Guds kärlek hos oss
5. Älska varann
6. Så kan vårt liv få ljus
7. En blommande kaprifol
8. Det finns en tro
9. Se jag gör allting nytt
10. Gryningsljuset


ℹ️   Mer info

Sättning: Kör 1-4 stämmor                           Sopranblockflöjt
                 Piano


Text: Erland Svenungsson
Musik & arr: Jerker Leijon
 

950 kr

Mariamusik för
Jungfru Marie Bebådelsedag

1. Bebådelsen
2. Vi väntar ett barn
3. Hur blev jag ett redskap?
4. Marias morgon


ℹ️   Mer info

Sättning: Sångsolist
                 Kör (SATB)
                 2 flöjter


Text & musik: Lena K Köster
Arr: Katarina Torgersson

525 kr

7 sånger ur Händels Messias
1. Comfort ye my people
2. For into us a child is born
3. Glory to God
4. He shall feed his flock
5. Surely He hath borne our griefs
6. How beautiful are the feet
7. I know that my redeemer liveth

ℹ️   Mer info

Sättning: Kör (SSA) 
                 Piano


Text: Citat ur Bibeln
Musik: G.F. Händel
Arr: Sören Ljungberg

795 kr

Körsamling med 28 sånger
1. Det finns en plats
2. Drick djupt ur livets källa
3. Ge oss idag vårt dagliga bröd
4. Gud vare med dig
5. Gud, välsigna oss
6. Guds Ande andas
7. Gå ut, gå ut i världen
8. Hjälp mig att avstå
9. I stillhetens famn
10. I svagheten finns kraften
11. Jag önskar dig tid
12. Kristus lever!
13. Låt din kärlek lysa
14. Nu lyser ljusen
15. O Gud, i din nåd
16. Outgrundlig
17. Saliga de visa
18. Sjung, sjung livets sång
19. Som bönens låga
20. Ständigt dessa ljud och toner
21. Till kärleken
22. Tre i en och en i tre
23. Vad livet vore fattigt
24. Var finns nu Moses?
25. Vi tackar dig
26. Älska mig
27. Än hörs ett rop
28. Än vaknar liv

ℹ️   Mer info

Sättning: Kör (SATB)
                 Piano


Text & musik: Per Harling
Körarr: Sören Ljungberg
               & Per Harling

2 500 kr

SÅNGFÅGELN MUSIK
Bälinge-Torpvägen 9
441 92 ALINGSÅS

Hemsida: www.sangfageln.se

Följ oss på Facebook

Kontakta oss via e-post