I Vänerland

sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö

Startsida

Just nu: BOKREA!

startsida

Varmt välkommen till
projektet "I Vänerland"!

som är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan textförfattaren Arne Appelqvist, kompositören Katarina Torgersson och musikförlaget Sångfågeln Musik.
 

Under åren 2012 - 2022 har ett stort antal dikter och sånger skapats inspirerade av Vänerlandets vackra och mäktiga natur och dess intressanta och spännande historia och omfattar nu drygt 100 sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö som finns utgivna i lite olika former såsom i sångboken "I VÄNERLAND",  i olika körhäften och som direktnoter hos musikförlaget Sångfågeln Musik.

Läs mer om sångerna, upphovspersonerna och få ett smakprov på texter och melodier genom att klicka på rubrikerna i menyn ovan.

NYDIKTAT AV ARNE APPELQVIST:

VÄNERVIND VID KÅLLANDSÖ
Vid pärlband utav öar
med vindars böjda träd
står månbelysta skogar
och sådda åkrars säd. 
Det gnistrar utav stjärnljus
i almar och i ek
som silar nattens dimmor
i en yster, munter lek....


Läs hela dikten →

Påskens sånger:

Veckans I Vänerlands-sång:

I stilla veckan vid myren

Text: Arne Appelqvist
Musik: Katarina Torgersson

1. I den vidsträckta stormyrens gryningstimma
står den tvekande dagningens sällsamma ljus.
Försonat, förenat med högmossens dimma,
med daggens och synrandens guldstänkta strimma.
Förtäljer en saga om myrslåtterns tid,
om de strävsamma odlarnas id. 

2. Bortom laggkärrets gungflyn och dimslöjor tunna,
bortom videnas bårder och aspars arkad,
hörs snäppor och sävsparvar stillsamt förkunna,
att allt som är Skapat de vill oss förunna.
Som en myrslåtterns gåva, en sägnernas myr.
Som ett svindlande stort äventyr.

3. Där de gick att sitt starrgräs och kärrfräken skörda,
växer dytåg och vitag och blommande sälg.
Där de hävdat sin odling och bärgat med möda
och burit de fattiga nödårens börda,
står sommartid kabblekan, tätörten grant
i den grönskande myrängens kant.

4. Myren vaknar så sakta när solen stiger,
blir en tavla signerad av Skaparens hand.
Och den vindlösa morgonen bidar och tiger
långt borta från världarnas kamper och strider.
En stillhetens gryning med vidder och rymd
där vår skapelses Källa står skymd.

5. Över höljor och gölar i myrslåtterns riken,
över strängar och drågar i myrarnas land,
står ett Stillhetens skimmer i prakt utan liken
där frånflöden strömmar i bäckar och diken.
Men kallkällors flöde är Evighet likt,
gör det fattiga kärrvattnet rikt.

6. Mellan glasbjörk och högmossens mariga tallar
glänser hästhovar, tuvull och högvuxen starr.
Och långt bortom den mäktiga fornborgens vallar
står ett bländande ljus över åsar och knallar.
I sensommar sätter det ljungen i brand
invid myren i Stillhetens land.

© Arne Appelqvist/Sångfågeln Musik

Copyright © Arne Appelqvist ❃ Katarina Torgersson ❃ Sångfågeln Musik 2012-2023